Företagspolicy

Policy gällande Feldt´s Fisk & Skaldjur AB och SmögenDelikatesser AB:

Vi strävar efter ett långvarigt och förtroendefullt samarbete med våra kunder genom:


- God kvalité
- Att från säker råvara producera och leverera 
  bra produkter ur livsmedelssäkerhetssynpunkt
- Ekonomiska och flexibla lösningar
- Hög servicenivå
- Ständig förbättring och utveckling
- Att vara en attraktiv arbetsplats

 

Vi ska vara en ledande leverantör av fisk och skaldjursprodukter i Sverige.


Hänsyn till miljön ingår som en naturlig del i våra processer. Vårt miljöarbete är en viktig del av vår profil. Vi arbetar för att vår verksamhet och våra produkter ska påverka miljön så lite som möjligt, där lagar och andra krav utgör miniminivå. Vi strävar efter att förebygga och eliminera föroreningar internt inom Feldts Fisk och i våra produktionsenheter, samt påverkar aktivt våra leverantörer att eliminera föroreningar vid sin produktion.


Vi är beroende av det havet kan ge och därför är det en självklarhet att värna om havsmiljön. Havets resurser måste förvaltas långsiktigt . Den fisk och de skaldjur som vi säljer, är fiskade och odlade enligt nationell och internationell lagstiftning. Inga arter som har rödlistats av ICES (Internationella Havsforskningsrådet) förekommer inom vårt sortiment. Hos oss är hög moral och etik en naturlig del av vår verksamhet och i vårt arbete för ständiga förbättringar. Ett hållbart företag är vår långsiktiga utmaning.


Vi är måna om att de produkter som vi säljer, tillverkas på ett riktigt sätt och därför vill vi ta ansvar för att sunda arbetsförhållanden och miljöhänsyn respekteras i vår egen verksamhet och hos våra leverantörer. Vi kräver att våra samarbetspartners och leverantörer visar respekt för FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, att personalen behandlas i enlighet med ILO:s deklarationer om rättigheter i arbetet samt att den lokala lagstiftningen inom miljö- och arbetsmiljöområdet efterlevs.


Varje samarbetspartner, producent och leverantör måste garantera att ovanstående villkor och skyldigheter tillämpas i sin respektive produktionskedja. Vi skall aktivt stödja våra samarbetspartners i vår strävan att uppnå våra högt satta krav för socialt och miljömässigt ansvarstagande.


Kungshamn den 21 Mars 2011


Verkställande ledning

Mikael Feldt & Martin Feldt 

Feldt´s Fisk & Skaldjur är miljöcertifierade enligt ISO 14001, kvalitetssäkrade enligt ISO 9001 och certifierade enligt ISO 22000 ledningssystem för livsmedelssäkerhet.