Feldt's & miljön


Jordens yta är till 70,8 % täckt av hav. Havet gömmer oanade skatter såväl näringsmässigt som kulinariskt. Men havets skatter är inte oändliga, de utsätts ständigt för olika sorters påverkan som hotar dess existens.

Feldt’s tar miljöfrågor på högsta allvar och vi jobbar ständigt med att utveckla vårt företag och våra produkter mot att reducera vår miljöpåverkan så mycket vi kan.

Produktion: CITYWEB