Om våra utbildningar
Feldt’s Fisk och Skaldjur om utbildningar:
”Vi följer regelverket och kunderna får betala”

Sveriges radio har gjort ett inslag om Feldt´s Fisk och Skaldjurs studiebesök inklusive utbildningar som säljs till kunder. Utbildningarna startar som regel tidigt på morgonen och följs av studiebesök med båttur under eftermiddagen. På kvällen ingår middag med fisk och skaldjur från vårt sortiment, vilket även utgör underlag för vidare diskussion om sådant som ingått i det tidigare utbildningstillfället, tillsammans med alkoholfri dryck, mellanöl eller vin. Kunderna får betala fullt ut för utbildningsdagen och middagen. Ingen sprit får serveras. 

Studiebesök som ingår som ett naturligt och nyttigt led för kunderna i deras tjänsteutövning kan normalt ske utan någon form av betalning från kunden. Feldt’s Fisk och Skaldjur har dock, för att undvika alla eventuella oklarheter, valt att ta fullt betalt från kunderna för dessa studiebesök inklusive middag. 

- Vi följer de regler och riktlinjer som finns och kunderna får betala för sitt deltagande. Vi jobbar med mat och vill naturligtvis sprida kunskap om vår verksamhet, vår fantastiska fisk och skaldjur samt om hur leverantörer, kunder och samarbetspartners kan säkerställa att deras hantering av varor sker på ett kvalitativt, effektivt, hållbart och säkert sätt. I inslaget tecknas en felaktig bild av våra utbildningar och insinuationerna att det vi gör skulle vara olämpligt är helt främmande för oss. Enligt vår uppfattning är dessa utbildningar centrala för att säkerställa att konsumenterna får en bra råvara och att råvaran hanteras rätt, säger Martin Feldt, vd Feldt´s Fisk och Skaldjur.

Genom utbildningarna ökar vi kundernas kunskap om hur fisk och skaldjur ska hanteras, hur så mycket som möjligt av råvaran kan tas tillvara och skillnader mellan olika sorter som påverkar både pris och kvalitet. Därtill får kunderna information om miljö- och kvalitetsmärkningar, samt hur Feldt’s Fisk och Skaldjur arbetar för att upprätthålla hållbarhet i alla led och minska miljöpåverkan. Utbildningarna är värdefulla för alla som vill arbeta med hållbarhet och kvalitet på ett kostnadseffektivt och säkert sätt. 

Med anledning av de uppgifter som har lämnats så har Feldt´s Fisk och Skaldjur inlett en undersökning om det skett några avvikelser från våra rutiner i de fall som uppmärksammats.
We Love Seafood

Välkommen!

Den webbläsare du använder stödjer inte tjänsterna på fisk. Därför rekommenderar vi dig starkt att uppgradera till en nyare version av Internet Explorer eller att du provar på någon av de andra nedanstående webbläsarna.
Microsoft Edge Google Chrome Mozilla Firefox Safari