Företagspolicy
Kvalitet, livsmedelssäkerhet, miljö, hållbarhet och etik
Vi på Feldt's Fisk & Skaldjur AB och Smögendelikatesser AB strävar efter ett långsiktigt och förtroendefullt samarbete med våra intressenter genom att:

- Upprätthålla en god produktkvalitet
- Producera och leverera säkra produkter
- Erbjuda och finna ekonomiska och flexibla lösningar
- Ge en hög servicenivå
- Ständigt förbättras och utvecklas
- Vara en attraktiv arbetsplats

Vi ska vara en ledande leverantör av fisk och skaldjursprodukter i Sverige.

Miljöhänsyn ingår som en naturlig del i våra processer. Vårt miljöarbete är en viktig del av vår profil. Vi arbetar för att vår
verksamhet och våra produkter ska påverka miljön så lite som möjligt, där lagar och bindande krav utgör lägstanivå. Vi strävar
efter att förebygga utsläpp till miljön från huvudkontor och produktionsenheter, samt påverka våra leverantörer att arbeta i
samma riktning.

Vi är beroende av det havet kan ge och därför är det en självklarhet för oss att värna om havsmiljön. Havets resurser måste förvaltas långsiktigt. Den fisk och de skaldjur som vi säljer, är fiskade eller odlade enligt nationell och internationell lagstiftning.

Vi försöker i största möjliga mån undvika rödlistade arter i vårt sortiment och vi marknadsför inte heller dessa aktivt.
Hos oss är hög moral och etik en naturlig del av vår verksamhet och i vårt arbete för ständiga förbättringar. Ett hållbart företag
är vår långsiktiga utmaning. Våra ledord är Effektivitet, Kunskap & Ansvar (EKA).

Vi är måna om att de produkter som vi säljer tillverkas med avseende på såväl livsmedelssäkerhet som redlighet. Sunda
arbetsförhållanden och hållbarhetshänsyn respekteras både i vår egen verksamhet och hos våra leverantörer. Vi kräver att
våra samarbetspartners och leverantörer visar respekt för FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, att personalen
behandlas i enlighet med ILO:s deklarationer om rättigheter i arbetet samt att lokal lagstiftning inom miljö- och arbetsmiljö
efterlevs.

Varje samarbetspartner, producent och leverantör måste garantera att ovanstående villkor och skyldigheter tillämpas i sin respektive värdekedja. Vi ska aktivt stödja våra samarbetspartners i strävan att uppnå miljömässig, ekonomisk och social utveckling.
We Love Seafood

Välkommen!

Den webbläsare du använder stödjer inte tjänsterna på fisk. Därför rekommenderar vi dig starkt att uppgradera till en nyare version av Internet Explorer eller att du provar på någon av de andra nedanstående webbläsarna.
Microsoft Edge Google Chrome Mozilla Firefox Safari