Vitfisk

FOR ENGLISH PRESS HERE

För att vi alla ska vara med och bidra till att spara på naturens resurser så måste vi ta vara på så mycket som möjligt av våra råvaror. 

Det viktigaste vi som konsumenter kan göra är att låta bli att kasta mat. 
För oss som fiskproducenter så letar vi, och våra kollegor i branschen, hela tiden efter möjligheter att utvinna så mycket som möjligt av råvaran, i vårt fall fisken. 
Vi på Feldt´s har valt en metod som i stora drag går ut på att maximera utnyttjandegraden av fiskfilén. 

Så här går det till:

Råvaran, MSC-certificerad fisk t.ex. Torsk från Barents hav, är huvud-kapad och urtagen. Vi börjar med att skära ut två fina filéer och tar bort skinnet från dessa. Sedan skär vi bort en liten trekant längst upp på filén för att få bort pinnbenen. Kvar har vi en så kallad ’byxad filé’ samt den lilla trekanten med innehållande små pinnben. 

I vanliga fall mals den lilla trekanten ner till fiskmjöl för att det är svårt att komma åt fiskköttet med kniv. Vi på Feldt’s har istället valt att jobba med en metod som separerar fiskköttet från pinnbenen. Genom att höja och neutralisera PH-värdet på fiskbiten frigörs proteinerna, fortfarande råa och obearbetade, från benen och kan injiceras till fiskfilén där proteinerna länkar ihop med de befintliga proteinerna i filén.  

Denna metod innebär att inga främmande ämnen blir kvar i slutprodukten. Protein-, vatten- och saltinnehållet i fisken är oförändrat jämfört med utgångsläget. 

Detta resulterar i en oförändrad produkt,
men vi får ut mer benfri filé från fisken.

Fördelarna med vår metod är flera: 
• Stora miljöfördelar i form av att större del av fisken
   används till mat för människor 
• Inga tillsatser 
• Inget ökat koksvinn 
• Mindre belastning på havets resurser för att få ut samma
   mängd människoföda
We Love Seafood

Välkommen!

Den webbläsare du använder stödjer inte tjänsterna på fisk. Därför rekommenderar vi dig starkt att uppgradera till en nyare version av Internet Explorer eller att du provar på någon av de andra nedanstående webbläsarna.
Microsoft Edge Google Chrome Mozilla Firefox Safari